Vad är Zen Coaching?
Zen Coaching fokuserar på att du är i kontakt med dig själv, både din medvetna del och din undermedvetna, dina känslor och din intuition för att du ska kunna ta så bra beslut som möjligt i ditt liv. Och njuta av resan.
Zen handlar mycket om att tillåta det som är.
Coaching handlar mycket om att förändra/förbättra livet.
En paradox kan tyckas men faktum är att för att kunna ta bra beslut som förändrar/förbättrar ditt liv är det mycket enklare om du kan tillåta det som är.

Gå på Zen Coaching hos mig om du vill:
Hitta hem till dig själv.
Förändra ditt liv på ett sätt som är rätt för just dig. Det kan vara att du behöver mer kärlek, frihet, kreativitet, kontakt, lugn, trygghet, känna att du bidrar eller något annat. Så att du känner dig hel.
Många som kommer till mig på Zen Coaching vill förbättra sina relationer. Det kan handla om att du vill få mer eller djupare kontakt med din partner, dina föräldrar eller dina barn. Eller öppna dig för möjligheten att få en partner eller bestämma dig för avsluta en relation. Eller det kan handla om att känna dig mer lyssnad på av dina medarbetare eller din chef. Eller gå vidare i livet efter något jobbigt som hänt. Eller att du känner dig förvirrad och vill ha mer klarhet i något område i ditt liv.
Någonting som du behöver stöttning i helt enkelt.

Om du går på en Zen Coaching session hos mig får du:
empatiskt lyssnande
icke dömande
närvaro
acceptans
utforskande, klargörande frågor

Såhär skriver två klienter:

”Som coach erbjuder Lennart ett tryggt space där jag som klient kan dela allt som sker i mig utan filter, utan dömande eller utan en intention att jag behöver fixas. Lennart duckar inte för ”svåra” teman, utan finns där med närvaro, respekt och acceptans. Genom utforskande och klargörande frågor hjälper coachingen mig att återknyta kontakten med min kärna, mina behov, min längtan och min riktning i livet"
Cecilia Fransson  


"Att bli coachad av Lennart har gett mig insikt om hur känslor kan transformeras och jag har kommit till stor insikt om min potential och hittat en inre styrka, kraft och tillit som jag tar med mig i mötet med mig själv och mina medmänniskor. Känner mig lyssnad på och sedd i våra samtal. 

Ett exempel:
Jag hade fått ett hedersvärt uppdrag. Att utbilda i samtalsteknik för socialtjänsten. Hade förberett mig mentalt och tänkte att det här klarar jag. Under mina presentationer på utbildningsdagarna blev jag mer orolig för vad deltagarna skulle tycka och tänka om mig, några ifrågasatte och ställde några knepiga frågor och det spädde på svetten och känslan av att inte duga och känslan av att det var något fel på mig växte sig starkare. I Zen Coachingen fick jag möta känslan och jag såg att det var just en känsla. Bakom masken såg jag att jag inte kände mig värdig att lyckas, och att jag hade lagt ansvaret på hur mycket jag var värd på vad deltagarna i kursen skulle tycka om mig. Det var en viktig insikt.. att jag själv kunde ge mig det stödet som jag sökte utifrån. I coachingen fick jag möjlighet att transformera känslan och ge mig själv det jag sökte. Vid nästa utbildningstillfälle kände jag mig mycket tryggare, ett inre ankare hade tagit plats inom mig och jag visste varför jag ville delge deltagarna utbildningen. Jag var där för min egen skull, för att jag ville förmedla en ökad medvetenhet till deltagarna. För att oavsett vilken respons jag fick utifrån så visste jag att jag var värdig och modig och att jag kunde stötta mig själv. Det gjorde all skillnad. Tack!!!"

Anna-Maria Ahlgren

Läs mer om Zen Coaching på www.zen-coaching.com